View web site in english
 

GILLARK DESIGN AB
är mitt enmansföretag för konsultverksamhet inom arkitektur, stadsbyggnad och planering, startat 1987. Företaget har sitt säte i Sundsvall.
Företaget har organisationsnummer 556293-5535 och har F-skattesedel.

Offentliga och privata uppdragsgivare
Mina uppdragsgivare är huvudsakligen kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter över hela landet, med koncentration i norra Sverige. Under de senaste åren har jag haft uppdrag åt Uppsala, Härnösands, Leksands, Timrå , Umeå, Härjedalens, Helsingborgs, Bergs och Ånge kommuner, Länsstyrelserna i Västernorrland och Dalarna, Landstinget i Västernorrland, Vägverket, Trafikverket, Riksantikvarieämbetet och Sveriges Kommuner och Landsting

Planering och en del hus..
Uppdragen har under åren haft en tonvikt på planeringsuppgifter, allt från detaljplaner till regionala utvecklingsstrategier. Några husutformningsuppdrag har det också blivit, ombyggnader såväl som nybyggnader av offentliga och privata byggnader. En typ av uppdrag jag haft är att vara Charrette-arkitekt, dvs leda en arbetsgrupp under tre dagars intensivplanering fram till ett färdigt förslag på en planeringsuppgift. Jag har deltagit i tre sådana övningar, i Tällberg, Ludvika och Söderköping. Under senare år har jag genomfört några uppdrag kring regionala utvecklingsstrategier, t.ex för Mittnorden i det EU-finansierade ProMidnord-projektet och Region Norrland med innovations- och näringslivsstrategi.

..och ett antal föreläsningar och lite skrivande
Jag har under åtskilliga år medverkat som föreläsare på kurser inom stadsbyggnad och planering och författat en rad tidnings- och tidskriftsartiklar och ett par böcker.

Hans Gillgren
Jag är född 1949 och uppvuxen i Sundsvall. Tog arkitektexamen på KTH 1973 och har jobbat på K-Konsult i Östersund och Sundsvall, hos Erik Vagn Christensen i Timrå och på VBB i Sundsvall innan jag startade eget. Jag har också en vidareutbildning på Konsthögskolans arkitekturskola 1980-81 och diverse kortare kurser huvudsakligen inom planering och Spatial Development under senare år.

Utöver arkitektuppdrag har jag genom åren haft några förtroendeuppdrag, styrelseuppdrag i SAR och dess lokalavdelning i Mellersta Norrland, tävlingsombud för Sveriges Arkitekter samt några juryuppdrag för arkitekttävlingar. 1995-97 var jag ordförande i Föreningen för Samhällsplanering.

Karaktärsplanering
Jag har genom åren utvecklat en planeringsform som kan kallas Karaktärsplanering, det gäller både hus och stadsmiljö. Jag utgår från platsens förutsättningar med dess historia, topografi och miljö och den byggandes behov och vilja att ta tillvara miljöns förutsättningar.
Det ger en karaktär som jag låter vara den bärande idén i projektet. Hus i en stadsmiljö ska ta vara på den miljö som finns och bidra till den. Stadsmiljön ska ta vara på den historia och karaktär som orten har och ge en sammanhållen helhet som är hållbar på lång sikt. Stadsmiljön ska ställa krav på vad byggnaderna ska bidra med.


Arkitekt SAR/MSA Hans Gillgren
SAR står för de antagningskrav som gällde för den tidigare organisationen Svenska Arkitekters Riksförbund, dvs arkitektexamen och yrkespraktik, MSA för medlemsskap i den nya organisationen Sveriges Arkitekter som är gemensam för även landskapsarkitekter och inredningsarkitekter